آب معدنی لیوانی

آب معدنی لیوانی لیتری واتا در بسته  های 40 تایی و بر روی پالت پس از لفاف پیچی به بازار عرضه میگردد و طبق استاندارد ایران و اروپا از هیچ گونه مواد نگهدارنده در آن استفاده نمی شود
آب معدنی لیوانی