پریفرم 30 گرم

دستگاه تمام اتوماتیک تولید پریفرم (فرم اولیه بطری) از شرکت Netstal کشور سوئیس با ظرفیت تولید به شرح زیر می باشد

                                   ظرفیت تولیددرساعت             نوع پریفرم               وزن پریفرم              قطر دهانه
                                        12800                          1.5 لیتری                  30گرم               30میلیمتر
                                        14400                          0.5 لیتری                  16.8گرم            30میلیمتر 
پریفرم 30 گرم