خرید آب گازدار

اسپارکلینگ واتا سودا یا همان آب گازدار، پایه نوشابه است که امروزه در تهیه بسیاری از نوشیدنی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.