مواد اولیه نوشابه انرژی زا گازدار کرملین توسط بهترین و مشهورترین شرکت های دنیا در حوزه صنایع نوشیدنی و غذایی تهیه و تامین می گردد.